Historie

Vores moderloge nr. 2 Thyra Danebod havde i 1917 vokset sig stor og en gruppe af initiativrige søstre følte at det var på tide at starte en ny loge. Arbejdet blev påbegyndt og den 7. oktober samme år kunne institueringen således finde sted.

I spidsen for dette stod den daværende Stor Sire Petrus Beyers hustru søster Ella Beyer, som ligeledes også foreslog logens navn Gefion, da denne skikkelse for hende stod som symbolet på den stærke danske kvinde med fremragende karakteregenskaber.

I logens første leveår var den offentlige hjælp langt fra hvad den er i dag og et af de første store humanitære projekter som logen gik i gang med var Vandrevuggerne. Disse 14 vugger, som søstrene havde skænket og selv monteret med alt nødvendigt udstyr, blev på skift udlånt til trængende familier.  I alt nåede 51 børn at nyde godt af disse vugger frem til 1940.

I midten af 70’erne var logens medlemstal  blevet stort og en gruppe af søstre besluttede sig derfor at danne en forening med henblik på oprettelsen af en ny loge. Det blev starten til vores datterloge, nr. 64 Athene, som blev institueret den 25. september 1976.

I gennem vores loges levetid har der været mange flittige og driftige søster som har præget såvel vores loge som Odd Fellow ordenen i sin helhed.

I dag er vi 25 søster, men vi vil gerne være flere.  Det er dog vigtigt for os at vi har en størrelse så vi til stadighed kan opretholde et nært fællesskab i mellem os.

Fællesskabet rækker dog også ud over landes grænser, idet vi har venskabsloger i Oslo, Malmø og på Gotland.

Udover vores humanitære arbejde, har vi en række aktiviteter, som f.eks. skovtur, museumsbesøg, julestemning og andre sammenkomster.

 

Et logemøde?

Gefions logemøder er den 2. og 4. onsdag i månederne september til maj.

Vores logemøde starter kl. 19.00 og første del afholdes i logesalen efter en fast forretningsgang. Der er dog plads til et varieret indhold i form af inviterede foredragsholder eller indlæg fra en logesøster. Under disse møder modtager vi  også den etiske belæring, blandt andet igennem vores gradarbejde. Der arbejdes endvidere med forskellige humanitære opgaver.  Når logemødet er afsluttet ca. kl. 20.30 samles vi til  selskabeligt samvær, hvor vi nyder et lettere traktement og hygger os sammen. Mødet slutter ca. kl. 22.00.

Hvad koster det at være medlem?

Kontingenter er p.t. 650 kr. pr. kvartal. Yderligere betales ved optagelse og ved tildeling af hver af  de tre efterfølgende grader 500 kr. Herudover må påregnes ca. 50-70 kr. pr. logemøde til mad og drikke. 

...